نامهاي تاريخي ميراث بشريت.خليج فارس بحر فارسی دریای پارس لا الخلیج العربی عنصریه و مزور تزویر للحقایق تاریخیه

PG BOOKبازديدکنندگان <#hits#>

در خصوص ترجمه اين کتاب به زبان انگليسی و عربی از هموطنان تقاضای ياری داريم

تصوير روی جلد و پشت جلد نقشه يکی از ۱۰ نقشه معروفی است که بطور همزمان دريای عرب را با نام دريای پارسpersian sea و خليج فارس را با نام خليج فارس ثبت کرده اند البته ما دريای پارس را سالها است که به دريای عرب تغيير داده ايم حالا مانده است از آن اقيانوس پارس يک خليج  در جنوب غربی ايران که ناسيونال فاشيستهای عرب به آنهم گير داده اند .  

نویسنده : عجم : ٧:۳٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم