نامهاي تاريخي ميراث بشريت.خليج فارس بحر فارسی دریای پارس لا الخلیج العربی عنصریه و مزور تزویر للحقایق تاریخیه

The Arabian Gulf is a fals new petro $ name

 

The Arabian Gulf is a new fals  terra& petro $ racist chuanist  name. all international organization uses ancient and historical name of Persian Gulf

The Arabian Gulf is a fals new petro $ name. Try ancient and

 historical name of Persian Gulf

الخلیج العربی اسم النفطی الجديد مزور و مزیف و تسيیس الاعلام من قبل متطرفين العنصری العرقی القومجی. الخلیج الفارسی هی اعلام جغرافی لها ۳ الاف سنه حقیقه تاریخیه و علمیه و ثقافه التراثيه

 

در رابطه با نظرکسانی که دفاع از نام تاریخی خلیج فارس را به پان ها نسبت داده اند باید گفت شکی نیست که قوم پرستی بویژه از نوع هیتلری و صدامی آن واقعاٌ مخرب است ولی دو نکته ظریف وجود دارد 1- همانطور که در کنوانسیونها و معاهدات بین المللی زیادی مخالفت با قوم پرستی و یا قوم ستیزی مورد اجماع جامعه بین المللی بوده است در کنوانسیونهای متعدد دیگری که بر اساس آنها یونسکو و سازمان یکسان سازی اسامی جغرافیایی سازمان ملل بوجود آمده است موضوع حفظ و حراست از ارزشها و میراث فرهنگی و تاریخی اقوام و ملتها مورد تاکید قرار گرفته است. 2- خلیج فارس و مترادفهای آن از زمان تاریخ مکتوب جهان تا کنون در همه ادوار تاریخی و در همه زبانها و فرهنگها به همین نام بکار رفته ونقشه های تاریخی این نام در موزه های جهان به عنوان میراث فرهنگی ملل در یونسکو ثبت شده است بنابر این نام جزیی از میراث معنوی و فرهنگی همه ملل محسوب می شود و تغییر آن به نام یک قوم که ابتدا از سوی شرکت نفت انگلیس در جریان ملی شدن نفت1951 شروع شد و با سخنرانی بعضی رهبران تندروعرب در سال 1968 به آن جنبه مشروعیت داده شد یک عمل تعصب آمیز قومگرایانه و سیاسی و عنصری است و لی برعکس تلاش برای حفظ این نام تاریخی که میراث و هویت فرهنگی محسوب می شود یک اقدام کاملاٌ منطقی و عقلایی و منطبق با حقوق بین الملل است بنابراین اینکه تمام اقوام ایرانی و اقشار مختلف از جانباز جنگ تا روحانی و تا نیروی های چپ و راست در ایران در حرکت اخیر نشان دادند که این نام را خط قرمز هویتی خود می دانند نشانگرعقل و خرد جمعی است و نه تعصب قومی همانطور که نوشته اید ایرانی ها در خصوص نام خزر چنین حساسیتی ندارند علت آن واضح است درتمام منابع مکتوب ایرانی. عربی . ترکی و اسلامی بحر خزر و در منابع لاتین کاسپین و معادلهای آن را بکار برده اند اگرچه در کنار این دو نام معروف حدود 40 نام دیگربصورت فرعی یا اصلی برای دریای خزربکار رفته است. اما برای همه ایرانی خوشایند تر این است که بجای نام قوم خزر که که به گواه تاریخ قومی خوشنام نبوده اند نام زیبای دریا مازندران و یا گیلان بکاربرده شود ولی از آنجا که در 500 سال گذشته در تمام معاهدات میان ایران و سایر کشورها هرگاه از این دریا نام برده شده در ادبیات ایرانی و ترکی آنرا خزر و در لاتین آن را کاسپین نوشته اند در حالیکه کلمه مازندران بارها در شاهنامه و کتب تاریخی بکار رفته است ولی قدیمی ترین سندی که دریای مازندران در آن ثبت است نقشه ای است که 140 سال قدمت دارند بنابر این عقل جمعی ایرانی که ناشی از اعتماد به منطق و اصول علمی و قانونی است و نه تکیه بر نژاد پرستی. با کلمه دریای خزرکه به قومی غیر فارسی مربوط است مخالفتی نمی کند. بنابر این در خصوص نام خلیج فارس اتهام قوستیزی متوجه کسانی است که نام اسکندر میگسار قاتل و همجنس باز را بروی شهر ها و خیابانهای سرزمین اسلامی خود می پسندند ولی از نام فارس که پیامبر اسلام از آنها به نکویی نام برده است را نمی پسندند. برای اطلاع بیشتراز اسناد این مقوله به پیام دریای مهرماه 83  و کتاب خليج فارس نامی کهن تر از تاريخ  مراجعه کنید

نویسنده : عجم : ۱:۱٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم