نامهاي تاريخي ميراث بشريت.خليج فارس بحر فارسی دریای پارس لا الخلیج العربی عنصریه و مزور تزویر للحقایق تاریخیه

بعد از اطلس فليپس لندن نقشه نشنال جيوگرافی هم نفتی عربی شد

 با استفاده ازتوصيه ها و قطعنامه های کنفرانس يکسان سازی نامهای

جغرافيايی جهان  UNCSGN-United Nation Conference on Standardization of Geographical Names.
به جنگ نقشه های نفتی برويد

برای اعتراض به نقشه نفتی  پيام خود را به اينجا بفرستيد

protest to this illegal act by sending ur comment to this

 

 

 

The Arabian Gulf is a petro $ name. Try ancient and historical name Persian Gulf."
الخلیج العربی اسم مزور و مزیف و تسیس العرقی القومجی. الخلیج الفارسی هی اعلام جغرافی لها حقیقه تاریخیه و علمیه

مؤسسه آمريکايی نشنال جئوگرافيک (National Geographic) که از اعتباری جهانی در دانش جغرافيا برخوردار است در اطلس تازه جهان که منتشر کرده، نسبت به اطلس پيشين خود تغيير اعمال کرده است.از جمله اين تغييرات، گنجاندن نام "خليج عربی" در داخل پرانتز در مقابل نام خليج فارس است که اعتراضهای زيادی، بويژه ميان ايرانيان مقيم آمريکا بر انگيخته است

آلن کارول، رئيس گروه تدوين کنندگان نقشه های اين اطلس می گويد که در رسم اين نقشه ها از منابع سازمان ملل متحد، وزارت امورخارجه آمريکا، سفارتخانه های دولتهای مختلف در واشنگتن و بسياری سازمانهای ديگر استفاده می شود و ثبت اسامی مورد استفاده در نقشه ها به صورت مرتب با هيئتی ويژه در زمينه نامهای جغرافيايی در ميان گذاشته می شود اما تصميم نهايی برای ثبت اين اسامی را خود نشريه می گيرد.

به گفته آقای کارول، سياست مؤسسه نشنال جئوگرافيک در ثبت نام مکانها، سياست "دوفاکتو" است يعنی بر اساس نامهايی که در عمل به کار می رود تصميم گرفته می شود.

آقای کارول گفته است که گذاشتن نام "خليج عربی" در نسخه تازه اطلس نشنال جئوگرافيک به اين دليل است که برخی کشورها اين نام را به صورت رسمی بر خليج فارس نهاده و استفاده می کنند و نشنال جياگرفيک بر کاربرد اين نام در اين کشورها اذعان دارد.

وی تصريح کرده است که نام "خليج فارس" در اطلس نشنال جئوگرافيک، همچنان به عنوان نام اصلی اين خليج به کار خواهد رفت و دليل ديگری که نام "خليج عربی" هم در اين اطلس گنجانده شده اين است که کسانی که از اين نام به عنوان کليد واژه در جستجوهای اينترنتی استفاده می کنند بتوانند اطلاعات مورد نياز خود را بيابند.

در اسناد سازمان ملل متحد، از نام "خليج فارس" استفاده می شود و رسانه های آمريکايی نيز همين نام را به کار می برند.

استفاده از نام "خليج عربی" در کشورهای عربی عمدتاً از زمان رياست جمهوری جمال عبدالناصر در مصر باب شد که در زمان خود رهبر جنبش ملی جهان عرب به شمار می رفت

اين موضوع واکنش حکومت وقت ايران را به همراه داشت  پس از روی کارآمدن حکومت اسلامی در ايران، با فاصله گرفتن از ملی گرايی ايرانی، حساسيت دولتمردان ايران بر اختلافی که بر سر نام خليج فارس وجود داشت کاهش يافت و حتی در ايران پيشنهادهايی مطرح شد حاکی از اينکه اين خليج را خليج اسلامی يا خليج اسلام بنامند.

اما با گذشت زمان و بويژه در پی بروز جنگ ايران و عراق، حساسيت بر نام خليج فارس افزايش يافت و همان گونه که آقای زيباکلام می گويد، ايرانيان استفاده از نام خليج عربی را نوعی ستيز با ايرانيت و تجاوز به تاريخ ايران قلمداد کردند.

در خارج از ايران، نهادی با نام گروه ضربت خليج فارس برای حفاظت از ميراث تاريخی خليج فارس فعاليت دارد.

اين گروه با همراهی شورای ملی ايرانيان مقيم آمريکا در حال فعاليت برای جلب حمايت ايرانيان مقيم آمريکا برای مخالفت با استفاده از نام "خليج عربی" اند تا مؤسسه نشنال جياگرفيک را وادارند در چاپ بعدی اطلس خود، اين نام را حذف کند و حتی به عنوان نام ثانوی خليج فارس نيز از آن استفاده نکند.

آلن کارول از مؤسسه نشنال جئوگرافيک می گويد که نام "خليج عربی" در اين مؤسسه بازبينی خواهد شد اما نمی داند نتيجه اين بازبينی چه خواهد شد.

TEHRAN, Iran -- Iran has banned the sale of National Geographic Society publications to protest the use of the term ''Arabian Gulf'' alongside ''Persian Gulf'' in its new world atlas, an Iranian official said Tuesday.

Mohammad Hossein Khoshvaght, an official at Iran's Culture and Islamic Guidance Ministry, told the Associated Press that the atlas also must be corrected to remove a reference that says Iran has ''occupied'' several Gulf islands.

Both Iran and the United Arab Emirates lay claim over the Gulf islands of Abu Musa and Greater and Lesser Tunbs.

National Geographic's chief cartographer, Allen Carroll, defended the atlas, which was released in October.

Explains reference

''We do, and will continue, to recognize 'Persian Gulf' as the primary name,'' Carroll said on the publication's Web site. ''But we want people searching for 'Arabian Gulf' to be able to find what they're looking for and not to confuse it with the nearby Arabian Sea.''

There was no answer at the Washington offices of the magazine when called for further comment late Tuesday afternoon.

Identification of the gulf region and various parts within it has long been a sensitive topic for Iran, which says the area has been historically known as the Persian Gulf, but believes that since the 1950s, pan-Arabists led by late Egyptian President Gamal Abdel Nasser and followed by deposed Iraqi leader Saddam Hussein have tried to re-categorize it as the ''Arabian Gulf.''

''Both the distribution of the [National Geographic] publications and the activities of its journalists are banned until the publication corrects the atlas that used the phrase of the Arabian Gulf (in parenthesis) next to the Persian Gulf,'' Khoshvaght told The Associated Press.

He said the ban includes all magazines published by the National Geographic Society, which publishes five different magazines and has many subscribers in Iran.

نویسنده : عجم : ۱:۱٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ آذر ،۱۳۸۳
Comments نظرات () لینک دائم